Steag TA_header Steag


Harta
Tribunalul Arad
Judecătoria Arad
Judecătoria Chişineu Criş
Judecătoria Ineu
Judecătoria Gurahonţ
Judecătoria Lipova

margin_left_top margin_left_top2 Instanta margin_right_top2 margin_right_top
 
Ministerul Justiţiei Portal   Dosare Dosare - InfoDosar | Fişa dosar Word Cerere comunicare acte   Video Procedura expediere acte   CalculCalcul taxe
Info Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi meniul [ Dosare - InfoDosar ].  Programul calculeaza taxa judiciara de timbru conform OUG nr. 80/2013 art. 3 alin. 1, art. 23 (apel) si art. 24 (recurs)

Calculator taxa judiciara de timbru
(valabil doar pentru actiuni si cereri evaluabile in bani).

Valoare pretentii   RON

Prima instanta
Taxa judiciara de timbru: 20 RON
Recurs
Taxa judiciara de timbru: 100 RON
Apel
Taxa judiciara de timbru: 20 RON

              Vă informăm că, potrivit art. 40 din O.U.G. nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru,

          Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.
          Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.


 
margin_left_bottom margin_left_bottom2   margin_right_bottom2 margin_right_bottom

TA_footer