Tribunalul Arad

şi instanţele arondate

logo Ministerul Justitiei

COMUNICAT DE PRESĂ

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
14.12.2021
 

    Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Arad este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
    În perioada săptămânilor aferente sărbătorilor de iarnă, respectiv, perioada 20 decembrie 2021 – 07 ianuarie 2022, compartimentele Tribunalului Arad şi Judecătoriei Arad care desfăşoară activităţi cu publicul, respectiv, Registratura şi Arhiva  vor avea program cu publicul, de luni până vineri, între orele 08:30 – 10:30.

    În aceeaşi perioadă, 20 decembrie 2021 – 07 ianuarie 2022, preluarea actelor pentru aplicarea apostilei se va efectua de luni până vineri, la  camera 38, parter, în intervalul  orar 09:00 – 10:00, iar eliberarea actelor apostilate se va efectua de luni până vineri la ora 13:00.

    Reamintim că,  programul cu publicul în cadrul Biroului de informare şi relaţii publice este suspendat, urmând ca sesizările, cererile sau memoriile să fie transmise prin mijloace de comunicare alternative permise de lege, e-mail, fax respectiv poștă, datele de contact sunt afișate în josul paginii.

 

Cu deosebită consideraţie,
Purtătorul de cuvânt al Tribunalului Arad
Vicepreşedinte Virgiliu Flavius Bradin

 

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ACCESUL ÎN INSTANŢĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 25 OCTOMBRIE 2021,
ÎN LUMINA NOILOR REGLEMENTĂRI CUPRINSE ÎM H.G. NR. 1130/22.10.2021

    Având în vedere dispoziţiile cuprinse în HG nr.1130/22.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care se aplică din 25.10.2021, facem următoarele precizări:

    Începând de luni, 25 octombrie 2021, accesul persoanelor în incinta instanţelor aflate în circumscripţia Tribunalului Arad NU SE VA FACE PE BAZA CERTIFICATULUI VERDE DIGITAL.

    Prin urmare, accesul în sediul instanţei al justiţiabililor, avocaţilor, experţilor, consilierilor juridici şi al publicului se va face la fel ca şi până acum, cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie împotriva îmbolnăvirii cu Covid-19.

    Precizăm că, persoanele care vor prezenta certificatul verde digital nu vor trebui să justifice prezenţa în instanţă.

  • Vă reamintim că, având în vedere că instanţele arădene dispun de dosarul electronic, se recomandă studierea dosarului on-line.
  • La serviciul de registratură și arhivă este permis accesul unei singure persoane în incinta biroului, iar pentru persoanele aflate pe holuri este obligatorie respectarea distanţei de minimum 1,5 m;
  • Programul cu publicul în cadrul Biroului de informare şi relaţii publice este suspendat, urmând ca sesizările, cererile sau memoriile să fie transmise prin mijloace de comunicare alternative permise de lege, e-mail, fax, respectiv prin poştă, persoanele interesate pot solicita informaţii şi telefonic, apelând numerele de telefon de contact afișate în rubrica de contact de mai jos.

vedeți mai jos datele de contact

 

CONTESTAŢII ÎMPOTRIVA MĂSURII IZOLĂRII SAU CARANTINĂRII

ADRESE DE E-MAIL PUSE LA DISPOZIŢIA JUSTIŢIABILILOR EXCLUSIV PENTRU CONTESTAREA MĂSURII  IZOLĂRII SAU CARANTINĂRII – LEGEA NR. 136/2020

Judecătoria Arad:
Judecătoria Chişineu Criş:
Judecătoria Ineu:
Judecătoria Gurahonţ:
Judecătoria Lipova:
Tribunalul Arad:

 

CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE CONTESTAŢIILE ÎMPOTRIVA MĂSURII IZOLĂRII ŞI CARANTINĂRII?

 

ATENŢIE: Aceste adrese de e-mail vor fi utilizate exclusiv pentru transmiterea către instanţe a acţiunilor formulate în temeiul Legii nr. 136/2020 (contestarea măsurii izolării sau carantinării), restul acţiunilor şi cererilor adresate instanţelor de judecată vor fi transmise pe adresele de e-mail obişnuite, care se regăsesc pe portalul instanţelor, portal.just.ro, la secţiunea Contact, sau folosiți formularul de mai jos.

NOTĂ: Contestaţiile împotriva măsurii carantinării şi izolării se SE DEPUN LA JUDECĂTORIA în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are reşedinţa persoana, ori LA JUDECĂTORIA în a cărei circumscripţie este situat spaţiul sau unitatea sanitară în care persoana este carantinată sau, după caz, izolată.

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU SE POT PLĂTI ONLINE

    Apelând la plata online, procesul este unul facil, sigur, se economisește timp, cheltuielile sunt mai mici și nu în ultimul rând vorbim despre un demers prietenos cu mediul înconjurător.
Începând de săptămâna trecută, taxele judiciare de timbru, se pot plăti online de pe platforma Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad - Platforma de contact - Plătește online de pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro

    În platforma online de comunicare cu contribuabilii se alege secțiunea de plată fără autentificare, cu alte cuvinte nu sunt necesare credențiale (nume de utilizator și parolă).
Odată ce pagina a fost accesată, se optează pentru Plată taxe și impozite, iar din acest meniu se va selecta câmpul Alte taxe. Se introduce codul numeric personal și se alege una din cele peste 30 de taxe ce pot fi plătite online: taxa judiciară de timbru fără debit, autorizație de construire sau cea de desființare, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism atât pentru persoane fizice, cât și pentru cele juridice, taxa pentru obținerea cazierului profesional, taxa de săpătură, taxa de timbru arhitectural, precum și alte taxe fără debit.
    Ulterior se introduce adresa de email pentru a primi confirmarea plății, ultimul pas fiind efectuarea plății.
 

Sursa - pagina de știri a primăriei Arad

 

Obținerea Hotărârii judecătorești legalizate electronic

   Tribunalul Arad a lansat o nouă aplicaţie cu ajutorul căreia justiţiabilii pot obţine copii legalizate de pe hotărâri judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, semnate electronic, fără a fi necesară prezenţa în instanţă.

   Aplicaţia dezvoltată trimite pe adresa de e-mail a solicitantului hotărârea judecătorească semnată electronic având inserată în cuprinsul său dovada legalizării.

Dosarul electronic

Pentru a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicaţi instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil.

În cazul în care nu ați solicitat iniţial acces-ul la Dosarul Electronic,  cererea dumneavoastră ulterioară pentru logare în aplicaţie şi comunicare în format electronic trebuie însoţită, pe lângă datele menţionate mai sus (e-mail şi nr. de telefon), de o copie a cărţii de identitate și/sau dovada calității de reprezentant.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi portalul instanţelor de judecată.

Formular adresare petiţii, reclamaţii, sesizări, mesaje.


Mesajele anonime ori care nu cuprind numele, prenumele şi domiciliul persoanei ce se adresează instanţei, nu vor primi răspuns deoarece, potrivit art. 7 din O.G. 27/2002:

petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează

reguli și recomandări privind comunicarea actelor în format electronic


3.81.172.77

Calcul taxă judiciara de timbru

conform OUG nr. 80/2013 art. 3 alin. 1,
art. 23 (apel) şi art. 24 (recurs)

valabil doar pentru actiuni si cereri evaluabile în baniTaxa judiciară de timbru

Prima Instanţă :
0 Lei
Recurs :
0 Lei
Recurs :
0 Lei

AFIȘEAZĂ LISTA ARONDARE UAT-uri LA TREZORERII

Potrivit art. 40 din O.U.G. nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru:

   Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

   Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea

 

icoana nota persoane cu dizabilitati
Conform art. 71 din Legea Nr. 448 din 6 decembrie 2006, acest site web respectă criteriile de accesibilitate WCAG 2.0, luându-se măsuri, în limita posibilităților tehnice de îmbunătățire și respectare a acestora.

Contact

--
Adresa :
--
Cod Poştal :
--
Telefon :
--
Fax :
--
E-mail :
--
Registratură :
--
Relaţii cu publicul :
--
--