Tribunalul Arad

şi instanţele arondate

logo Ministerul Justitiei

CONTESTAŢII ÎMPOTRIVA MĂSURII IZOLĂRII SAU CARANTINĂRII

ADRESE DE E-MAIL PUSE LA DISPOZIŢIA JUSTIŢIABILILOR EXCLUSIV PENTRU CONTESTAREA MĂSURII  IZOLĂRII SAU CARANTINĂRII – LEGEA NR. 136/2020

Judecătoria Arad:
Judecătoria Chişineu Criş:
Judecătoria Ineu:
Judecătoria Gurahonţ:
Judecătoria Lipova:
Tribunalul Arad:

 

CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE CONTESTAŢIILE ÎMPOTRIVA MĂSURII IZOLĂRII ŞI CARANTINĂRII?

 

ATENŢIE: Aceste adrese de e-mail vor fi utilizate exclusiv pentru transmiterea către instanţe a acţiunilor formulate în temeiul Legii nr. 136/2020 (contestarea măsurii izolării sau carantinării), restul acţiunilor şi cererilor adresate instanţelor de judecată vor fi transmise pe adresele de e-mail obişnuite, care se regăsesc pe portalul instanţelor, portal.just.ro, la secţiunea Contact, sau folosiți formularul de mai jos.

NOTĂ: Contestaţiile împotriva măsurii carantinării şi izolării se SE DEPUN LA JUDECĂTORIA în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are reşedinţa persoana, ori LA JUDECĂTORIA în a cărei circumscripţie este situat spaţiul sau unitatea sanitară în care persoana este carantinată sau, după caz, izolată.

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU SE POT PLĂTI ONLINE

    Apelând la plata online, procesul este unul facil, sigur, se economisește timp, cheltuielile sunt mai mici și nu în ultimul rând vorbim despre un demers prietenos cu mediul înconjurător.
Începând de săptămâna trecută, taxele judiciare de timbru, se pot plăti online de pe platforma Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad - Platforma de contact - Plătește online de pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro

    În platforma online de comunicare cu contribuabilii se alege secțiunea de plată fără autentificare, cu alte cuvinte nu sunt necesare credențiale (nume de utilizator și parolă).
Odată ce pagina a fost accesată, se optează pentru Plată taxe și impozite, iar din acest meniu se va selecta câmpul Alte taxe. Se introduce codul numeric personal și se alege una din cele peste 30 de taxe ce pot fi plătite online: taxa judiciară de timbru fără debit, autorizație de construire sau cea de desființare, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism atât pentru persoane fizice, cât și pentru cele juridice, taxa pentru obținerea cazierului profesional, taxa de săpătură, taxa de timbru arhitectural, precum și alte taxe fără debit.
    Ulterior se introduce adresa de email pentru a primi confirmarea plății, ultimul pas fiind efectuarea plății.
 

Sursa - pagina de știri a primăriei Arad

 

Obținerea Hotărârii judecătorești legalizate electronic

   Tribunalul Arad a lansat o nouă aplicaţie cu ajutorul căreia justiţiabilii pot obţine copii legalizate de pe hotărâri judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, semnate electronic, fără a fi necesară prezenţa în instanţă.

   Aplicaţia dezvoltată trimite pe adresa de e-mail a solicitantului hotărârea judecătorească semnată electronic având inserată în cuprinsul său dovada legalizării.

Dosarul electronic

Pentru a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicaţi instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil.

În cazul în care nu ați solicitat iniţial acces-ul la Dosarul Electronic,  cererea dumneavoastră ulterioară pentru logare în aplicaţie şi comunicare în format electronic trebuie însoţită, pe lângă datele menţionate mai sus (e-mail şi nr. de telefon), de o copie a cărţii de identitate și/sau dovada calității de reprezentant.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi portalul instanţelor de judecată.

Formular adresare petiţii, reclamaţii, sesizări, mesaje.


Mesajele anonime ori care nu cuprind numele, prenumele şi domiciliul persoanei ce se adresează instanţei, nu vor primi răspuns deoarece, potrivit art. 7 din O.G. 27/2002:

petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează

reguli și recomandări privind comunicarea actelor în format electronic


3.235.56.11

Calcul taxă judiciara de timbru

conform OUG nr. 80/2013 art. 3 alin. 1,
art. 23 (apel) şi art. 24 (recurs)

valabil doar pentru actiuni si cereri evaluabile în baniTaxa judiciară de timbru

Prima Instanţă :
0 Lei
Recurs :
0 Lei
Recurs :
0 Lei

AFIȘEAZĂ LISTA ARONDARE UAT-uri LA TREZORERII

Potrivit art. 40 din O.U.G. nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru:

   Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

   Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea

 

icoana nota persoane cu dizabilitati
Conform art. 71 din Legea Nr. 448 din 6 decembrie 2006, acest site web respectă criteriile de accesibilitate WCAG 2.0, luându-se măsuri, în limita posibilităților tehnice de îmbunătățire și respectare a acestora.

Contact

--
Adresa :
--
Cod Poştal :
--
Telefon :
--
Fax :
--
E-mail :
--
Registratură :
--
Relaţii cu publicul :
--
--