JURISPRUDENŢĂ

Document Obiect   Data   Descriere  
Decizia civilă nr. 252 Fond funciar 13/04/2022 Casă de locuit în sensul art. 27 alin. 2 ind. 3 din Legea nr. 18/1991.
Decizia civilă nr. 154 Carte funciară 11/03/2022 Acţiunea în rectificarea cărţii funciare. Caracterul subsidiar.
Decizia civilă nr. 111 Uzucapiune 23/02/2022 Decretul-lege nr. 115/1938. Înscrierea imobilului în cartea funciară.
Decizia civilă nr. 75 Uzucapiune 11/02/2022 Utilitatea posesiei asupra imobilului aflat în coproprietate.
Decizia civilă nr. 63 Uzucapiune 08/02/2022 Decretul-lege nr. 115/1938. Posesia de bună-credinţă.
Decizia civilă nr. 45 Carte funciară 31/01/2022 Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Caracter necontencios al procedurii. Incidenţa art. 78 alin. 1 Cod procedură civilă.
Decizia civilă nr. 38 Uzucapiune 27/01/2022 Decretul-lege nr. 115/1938. Înscrierea imobilului în cartea funciară.
Decizia civilă nr. 25 Uzucapiune 18/01/2022 Prezumţia decesului titularului dreptului de proprietate înscris în cartea funciară. Joncţiunea posesiilor.
Decizia civilă nr. 23 Fond funciar 18/01/2022 Aplicabilitatea art. 27 indice 3 din Legea nr. 18/1991 şi art. 26 alin. 3 din Legea nr.112/1995.
Decizia civilă nr. 5 Executare silită 10/01/2022 Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită – actele de executare şi efectul întreruptiv al termenului de prescripţie.
Document Obiect   Data   Descriere  
Decizia civilă nr. 260 Caluze abuzive 30/06/2022 Dreptul băncii de a face conversia valutară din conturile consumatorului utilizând propriul curs de schimb.
Decizia civilă nr. 230 Asigurări 16/06/2022 Data de la care se datorează penalităţile de întârziere de 0,2 % pe zi în situaţia în care asiguratorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 132.2017.
Sentinţa civilă nr. 420 Sindic 23/05/2022 Contestaţia debitorului împotriva cererii creditorului de deschidere a procedurii. Condiţii de admisibilitate.
Decizia civilă nr. 159 Pretenţii 21/04/2022 Excepţia de neexecutare a contractului.
Sentinţa civilă nr. 211 Asigurări 17/03/2022 Daune morale acordate părinţilor pentru decesul fiului.
Decizia civilă nr. 504 Asigurări 09/12/2021 Regres. Prescripţia dreptului la acţiune.
Sentinţa civilă nr. 177 Insolvenţă 14/10/2021 Contestație împotriva hotărârii adunării creditorilor. Votarea planului de reorganizare.
Decizia civilă nr. 317 Asigurări 08/09/2021 Regres - imputaţia plăţii.
Sentinţă civilă nr. 248 Insolvenţă 01/04/2021 Contestarea onorariului practicianului în insolvenţă.
Document Obiect   Data   Descriere  
Sentinţă civilă nr. 337 Adopţie 11/04/2022 Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.