JURISPRUDENŢĂ

Document Obiect   Data   Descriere  
Decizia civilă nr. 252 Fond funciar 13/04/2022 Casă de locuit în sensul art. 27 alin. 2 ind. 3 din Legea nr. 18/1991.
Decizia civilă nr. 154 Carte funciară 11/03/2022 Acţiunea în rectificarea cărţii funciare. Caracterul subsidiar.
Decizia civilă nr. 111 Uzucapiune 23/02/2022 Decretul-lege nr. 115/1938. Înscrierea imobilului în cartea funciară.
Decizia civilă nr. 75 Uzucapiune 11/02/2022 Utilitatea posesiei asupra imobilului aflat în coproprietate.
Decizia civilă nr. 63 Uzucapiune 08/02/2022 Decretul-lege nr. 115/1938. Posesia de bună-credinţă.
Decizia civilă nr. 45 Carte funciară 31/01/2022 Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Caracter necontencios al procedurii. Incidenţa art. 78 alin. 1 Cod procedură civilă.
Decizia civilă nr. 38 Uzucapiune 27/01/2022 Decretul-lege nr. 115/1938. Înscrierea imobilului în cartea funciară.
Decizia civilă nr. 25 Uzucapiune 18/01/2022 Prezumţia decesului titularului dreptului de proprietate înscris în cartea funciară. Joncţiunea posesiilor.
Decizia civilă nr. 23 Fond funciar 18/01/2022 Aplicabilitatea art. 27 indice 3 din Legea nr. 18/1991 şi art. 26 alin. 3 din Legea nr.112/1995.
Decizia civilă nr. 5 Executare silită 10/01/2022 Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită – actele de executare şi efectul întreruptiv al termenului de prescripţie.
Încheierea civilă nr. 28 Executare silită 05/04/2022 Cererea de suspendare provizorie a executării silită formulată direct în faţa instanţei de apel.
Decizia civilă nr. 226 Carte funciară 06/04/2022 Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra unui capăt de cerere. Inadmisibilitate completării prin exercitarea căii de atac.
Decizia civilă nr. 594 Carte funciară 29/09/2022 Obligaţia de a face. Acord pentru schimbarea destinaţiei imobilului. Raporturi de vecinătate. Art. 630 Cod civil.
Decizia civilă nr. 470 Uzucapiune 29/06/2022 Legea aplicabilă raportat la momentul începerii posesii.
Decizia civilă nr. 376 Uzucapiune 25/05/2022 Art. 28 din Decretul – Lege nr. 115/1938. Prezumţia de deces.
Decizia civilă nr. 253 Executare silită 13/04/2022 Încheierea de încetare a executării silite. Lipsa efectului întreruptiv a cursului prescripţiei dreptului de a cere executarea silită.
Decizia civilă nr. 339 Executare silită 12/05/2022 Încheierea de încetare a executării silite. Lipsa efectului întreruptiv a cursului prescripţiei dreptului de a cere executarea silită.
Decizia civilă nr. 224 Uzucapiune 06/04/2022 Posesie utilă. Neplata impozitului.
Decizia civilă nr. 574 Carte funciară 27/09/2022 Legea nr. 50/1991. Desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construcţie.
Decizia civilă nr. 1 Ordin de protecţie 04.01.2023 Suportarea onorariului avocatului din oficiu.
Decizia civilă nr. 34 Ordin de protecţie 14.03.2023 Obligarea agresorului la suportarea întreţinerii pe perioada valabilității ordinului de protecţie.
Decizia civilă nr. 618 Uzucapiune 05.10.2022 Aplicarea prezumţiei decesului proprietarului tabular.
Decizia civilă nr. 119 Fond funciar 07.03.2023 Hotărârea comisiei locale de fond funciar nu poartă semnătura preşedintelui comisiei.
Decizia civilă nr. 26 Validare poprire 17.01.2023 Obligarea terţului poprit de a plăti creditoarei suma datorată debitorului, doar în limita prevăzută de lege.
Decizia civilă nr. 620 Fond funciar 05.10.2022 Condiţii de aplicabilitatea a art. 27 alin. 23 din Legea nr. 181991. Noţiune de anexă gospodărească.
Decizia civilă nr. 577 Procedura civilă 27.09.2022 Rolul activ al instanţei.Cauza juridică a cererii de chemare în judecată.
Decizia civilă nr. 579 Uzucapiune 27.09.2022 Legea aplicabilă uzucapiunii în regim de carte funciară.
Decizia civilă nr. 702 Excepţia nulităţii 01.11.2022 Invocarea nulităţii absolute pe cale de apărare.
Decizia civilă nr. 724 Uzucapiune 03.11.2022 Admisibilitatea constatării uzucapiunii doar cu privire la o cotă parte dintr-un imobil.
Decizia civilă nr. 625 Civil 05.10.2022 Viciul ascuns şi eroarea asupra substanţei obiectului prestaţiei.
Decizia civilă nr. 619 Uzucapiune 05.10.2022 Legea aplicabilă uzucapiunii în regim de carte funciară. Dreptul de proprietate publică.
Decizia Civilă nr. 17 Executare silită 12.01.2023 Contestaţie la executare - creanţă fiscală, dobânzi cu privire la sumele pentru care a operat compensaţia.
Document Obiect   Data   Descriere  
Decizia civilă nr. 260 Caluze abuzive 30/06/2022 Dreptul băncii de a face conversia valutară din conturile consumatorului utilizând propriul curs de schimb.
Decizia civilă nr. 230 Asigurări 16/06/2022 Data de la care se datorează penalităţile de întârziere de 0,2 % pe zi în situaţia în care asiguratorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 132.2017.
Sentinţa civilă nr. 420 Sindic 23/05/2022 Contestaţia debitorului împotriva cererii creditorului de deschidere a procedurii. Condiţii de admisibilitate.
Decizia civilă nr. 159 Pretenţii 21/04/2022 Excepţia de neexecutare a contractului.
Sentinţa civilă nr. 211 Asigurări 17/03/2022 Daune morale acordate părinţilor pentru decesul fiului.
Decizia civilă nr. 504 Asigurări 09/12/2021 Regres. Prescripţia dreptului la acţiune.
Sentinţa civilă nr. 177 Insolvenţă 14/10/2021 Contestație împotriva hotărârii adunării creditorilor. Votarea planului de reorganizare.
Decizia civilă nr. 317 Asigurări 08/09/2021 Regres - imputaţia plăţii.
Sentinţă civilă nr. 248 Insolvenţă 01/04/2021 Contestarea onorariului practicianului în insolvenţă.
Document Obiect   Data   Descriere  
Sentinţă civilă nr. 337 Adopţie 11/04/2022 Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.