INFORMAŢII PUBLICE

ADRESE DE E-MAIL PUSE LA DISPOZIŢIA JUSTIŢIABILILOR EXCLUSIV PENTRU CONTESTAREA MĂSURII IZOLĂRII SAU CARANTINĂRII – LEGEA NR. 136/2020

 • Tribunalul Arad:  covid19.tribarad@just.ro
 • Judecătoria Arad:  covid19.judarad@just.ro
 • Judecătoria Chișineu Criș:  covid19.judcris@just.ro
 • Judecătoria Ineu:  covid19.judineu@just.ro
 • Judecătoria Gurahonţ:  covid19.judgurahont@just.ro
 • Judecătoria Lipova:  covid19.judlipova@just.ro
 • ATENŢIE:    Aceste adrese de e-mail vor fi utilizate exclusiv pentru transmiterea către instanţe a acţiunilor formulate în temeiul Legii nr. 136/2020 (contestarea măsurii izolării sau carantinării), restul acţiunilor şi cererilor adresate instanţelor de judecată vor fi transmise pe adresele de e-mail obişnuite, care se regăsesc pe portalul instanţelor, portal.just.ro, la secţiunea Contact, sau folosiți formularul de mai jos.

  NOTĂ:    Contestaţiile împotriva măsurii carantinării şi izolării se SE DEPUN LA JUDECĂTORIA în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are reşedinţa persoana, ori LA JUDECĂTORIA în a cărei circumscripţie este situat spaţiul sau unitatea sanitară în care persoana este carantinată sau, după caz, izolată.

       Tribunalul Arad a lansat o nouă aplicaţie cu ajutorul căreia justiţiabilii pot obţine copii legalizate de pe hotărâri judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, semnate electronic, fără a fi necesară prezenţa în instanţă.
       Aplicaţia dezvoltată trimite pe adresa de e-mail a solicitantului hotărârea judecătorească semnată electronic având inserată în cuprinsul său dovada legalizării.

  Potrivit art. 40 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013, privind taxele judiciare de timbru,

     „ (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.
       (2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea. ”
       Precizăm că, taxa judiciară de timbru se încasează la bugetul local, beneficiar fiind unitatea administrativă teritorială, pe codul IBAN înscris în lista de mai jos, aferent fiecărei trezorerii la care este arondată unitatea administrativ teritorială.

  CALCULATOR TAXE JUDICIARE
  Prima instanţă:
  0 LEI
  Recurs:
  0 LEI
  Apel:
  0 LEI

       Apelând la plata online, procesul este unul facil, sigur, se economisește timp, cheltuielile sunt mai mici și nu în ultimul rând vorbim despre un demers prietenos cu mediul înconjurător. Taxele judiciare de timbru se pot plăti şi online de pe platforma Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad - Platforma de contact - Plătește online de pe site-ul Primăriei Municipiului Arad,   www.primariaarad.ro.

       În platforma online de comunicare cu contribuabilii se alege secțiunea de plată fără autentificare, cu alte cuvinte nu sunt necesare credențiale (nume de utilizator și parolă). Odată ce pagina a fost accesată, se optează pentru Plată taxe și impozite, iar din acest meniu se va selecta câmpul Alte taxe. Se introduce codul numeric personal și se alege una din cele peste 30 de taxe ce pot fi plătite online: taxa judiciară de timbru fără debit, autorizație de construire sau cea de desființare, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism atât pentru persoane fizice, cât și pentru cele juridice, taxa pentru obținerea cazierului profesional, taxa de săpătură, taxa de timbru arhitectural, precum și alte taxe fără debit.
       Ulterior se introduce adresa de email pentru a primi confirmarea plății, ultimul pas fiind efectuarea plății.